Famadihana – Ombegravningsritualen

Ritualen famadihana är en del av Madagaskars traditioner och den praktiseras av en stor del av befolkningen på Madagaskar. De avlidna har en stor betydelse för Madagaskerna. Det är det inte ovanligt att höra ett tal under följande formel: “Dia Samy tahin’Andriamanitra sy ny Razana ho … ” vilket betyder ” Må Gud välsigna oss och våra förfäder. ”

Efter döden kan den avlidne fortfarande blanda sig i sina arvingars liv och de kan ge sin välsignelse till familjemedlemmarna som fortfarande lever. Begravningen eller fandevenana är passagen av en person från de levandes värld till de döda. Däremot är famadihana eller ombegravningen övergången från dödens till förfädernas rike och de har en skyddande makt.

Det finns flera variationer av famadihana, men i princip ska man utföra samma ritualer, det vill säga gräva upp och linda resterna i en ny ” och flytta till familjegraven.

Framför allt praktiseras famadihana under den australa vintern det vill säga mellan juni och september. Under denna kalla period säger traditionen att den avlidne dyker upp i en dröm av någon ättling eller Zana-drazana och klagar över att hen fryser. Denna person måste då informera de övriga släktmedlemmarna att den avlidne dök upp i en dröm och att en famadihana ska organiseras så fort som möjligt. Det är en mpanandro, en astrolog eller spåman som bestämmer det mest gynnsamma datumet. Under ceremonin ska alla zana-drazana (ättlingar) bära ett plagg eller en kostym som skiljer dem från gästerna. De ska sticka ut.

När de har bytt den dödes svepning, utbrister deltagarna i glädje  och alla dansar till den madagaskiska traditionella musiken eller Hira-Gasy. Denna musik är avsedd för att hedra förfäderna, medan den underhåller de levande.

Zana-drazana markerar sin gemenskap med sina förfäder genom att bära kroppen och dansa sju varv runt graven, eftersom sju är ett heligt tal. Efter ritualerna lägger man tillbaka förfäderna i familjegraven  och Zana-drazana ber sina förfäder om glädje och välstånd. Famadihana är mer en fest än en begravningsrit. De som inte kan hålla tillbaka sina tårar under ceremonin får vara diskreta. Sedan ska familjen som bjuder in servera Vary be menaka  till alla gäster. Den typiska måltiden består av en tallrik ris med Zebu-eller fläskkött med mycket fett i.

Självklart ska alkohol också serveras, det så kallade toaka gasy (hemmagjord rom). Det är uppenbart att under famadihana stänks toaka gasy på graven. Madagaskerna är orubbliga i sin tro att alla objekt som används under ceremonin av famadihana blivit heliga. Till exempel säges att mattorna som har varit i kontakt med de döda kunna göra en kvinna fertil.

Alla zana-drazana ska alltid anstränga sig för att vara goda människor, därför att en förfader skulle annars aldrig hjälpa eller välsigna dem om de betedde sig dåligt.

Famadihana är också den enda möjligheten att samla alla ättlingar av en familj i glädje och gott humör. Att ordna en famadihana är dyrt, så det är inte ovanligt att se flera döda ”njuta” av denna ritual.