Espérance Marianina Madagascar – EMM

Espérance Marianina Madagaskar är en fransk icke vinstdrivande organisation som grundades 2006. Den syftar till att minska undernäringen på landsbygden och hjälper till att hindra barn att lämna skolan.

Hur ?

Genom att bygga upp och organisera en skolmatsal med gratis mat i Marianina.

Skolan ligger 270 km öster om huvudstaden Antananarivo. EMM ser till att barnen från de sju omkringliggande byarna (inom 3-4 km) får mat varje dag och betalar löner till två av de fem grundskolelärare samt rektorn. Personalen tar hand om 280 elever i åldrarna 6-15 år och barnen är indelade i klasser om fem nivåer.

Varför behöver de EMM:s hjälp?

Den större delen av Madagaskars lantarbetare har anställning mellan mars och november. Efter skörden blir de friställda och måste söka ny anställning. Istället för att skicka barnen till skolan tar de med sig dem till den nya anställningsorten.

Vad händer då?

Barnen missar en hel termin. EMM ser till att barnen går till skolan just för att de där får ett riktigt mål mat varje dag från december till april.

Barnen måste gå cirka 8 km varje dag och stiga upp kl.5.30 för att börja kl.7.30. De flesta dagar äter de inte alls. Den enda måltiden ser EMM till att de får.

 


 

EMM:s mål:

  • Kort sikt: skaffa mat och ombesörja måltider till barnen
  • Nära framtid: förbättra hygienkännedom
  • Längre sikt: bygga en samlingssal och att vara finansiellt oberoende av staten.

 

 

Om ingenting görs är deras utbildning och framtid i fara !

Genom att stödja EMM kan ni se till att barnen i Marianina har en framtid.

Barnen från Marianina är mycket tacksamma för Er generositet!