Ordets makt

Ordets makt

Hainteny (uttalas hajnténi)-betyder kunskap om ord – är en traditionell form av Madagaskars muntliga litteratur och poesi, som omfattar en stor mängd av metaforer. Den…

Read Article →