Madagaskars geografi

Madagaskar är den tredje största ön i världen efter Nya Guinea och Borneo (Grönland undanräknat). Ytan är 592 000 km2 motsvarande Frankrike och Benelux tillsammans. Därför kallar man den « Stora ön » eller den « Röda ön » beroende på grund av den röda jorden (av laterit) som täcker huvuddelen av ön.

1580 km från Norr till Söder fågelvägen är det en långsträckt ö som i form påmminner om en vänster fot. Ön är trots sitt geografiska läge näta Afrika en egen « liten kontinent » med stor variation på klimat, en endemisk växtlighet till 90% varav en stor del brunnit p.g.a energikällor och gammaldags jordbruk – « tavi » att bränna marken.

Fauna är också endemisk med sina  lemurer som bara finns i detta land där de kunnat utvecklas till en stor mängd arter. Lemurerna är skyddade då det inte som i Afrika finns stora rovdjur. Endast ett finns – « fosa » (uttalas foussa) och ett andra köttätande djur finns i floderna, nämligen krokodiler. För övrigt finns inga dödliga svamper eller giftiga ormar.

Huvuddelen av landet består av urberg, förvandlingsbara och kristallformade landhöjningar som fallit mot väster men även mot den östra kusten där den störtar ned i indiska oceanen nästan rätlinjikt, översjuttande av en bergskedja i nordsydlig riktning ut med hela ön under det att den västliga sidan lutar mot Mozambiquekanalen och är täckt av sedimentära bergarter.

Klimaten är trots sina många olikheter på det hela taget tropiska med två säsonger (torr-och regnperiod). På högländerna är temperaturen kylligare – « sydlig vinter » eller « Evig vår » som poeterna säger. Östra kustens passadvindar och cykloner drabbar med förstörelse. Regnandet gör dock värmen drägligare.

Vindarna från öster sprider regnet på östra sidan och över högländerna för att sedan återuppvärmas med en föhneffekt som på så sätt skapar torra områden med temperaturer som är mycket varmare på hela västsidan.

 

Grégoire Andriantsalama

Augusti 2012

 

Här nedan: en krokodil solande vid Tsibirihinas flodbank (västkusten av Madagaskar)